Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΡIΑ ΜΗΤΡΟΣYΛΗ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟYΛΟΥ Δικηγόρος, Δρ Νομικών Επιστημών


Γεννήθηκε στην Καρύταινα Αρκαδίας στις 22 ∆εκεµβρίου 1954. Είναι παντρεµένη µε τον Σπύρο Μητροσύλη και έχει έναν γιο. 
ΣΠΟΥ∆ΕΣ Σπούδασε νοµικά στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1978,και στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Paris X,Nanterre, από όπου απέκτησε τους ακόλουθους τί-τλους: DΕΑ, µεταπτυχιακό δίπλωµα στη Συγκριτική Ιστορία, Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία των Συστηµάτων του ∆ικαίου (1981) και Doctοrat d’Etat en Droit, Ancien Régime, µε εξειδίκευση σε θέµατα υγείας-πρόνοιας. 
Ξένες γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά. 
ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1983. Έχει διατελέσει εµπειρογνώµονας της υρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα υγείας-πρόνοιας και µέλος νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (1989-1998). Έχει ασχοληθεί επαγγελµατικά (1982-1998) ως υπεύθυνη έρευνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ανώτερη επιστηµονική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και ως επιστηµονική συνεργάτις του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Γαλλίας. Έχει διδάξει στα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (1983-1998): ΤΕΙ Αθήνας: Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας-Πρόνοιας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Επιµόρφωσης, Ανώτατη Υγειονοµική Σχολή Αθηνών, Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστήµιο Paris II: Sorbonne και Centre de Recherches Criminologiques et de Sociologie du Droit (CNRS). Από το 1998 είναι Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, υπεύθυνη για τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας.
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Είναι µέλος επιστηµονικών εταιρειών και µη κυβερνητικών οργανισµών, αλλοδαπών και ελληνικών: Institute of Sociology of Law for Europe, Research Committee on Sociology of Law, European Institute for Social Security, Εταιρεία Ιατρικής Ηθικής και ∆εοντολογίας, Comité Européen de Droit, d’Ethique et de Psychiatrie, Εταιρεία Νέων Μάνατζερ Υγείας και World Association for Mental Rehabilitation. Είναι συνεργάτις σύνταξης του περιοδικού “Εκ των Υστέρων”. 
Επίσης έχει συµµετάσχει σε συνέδρια και ηµερίδες µε εισηγήσεις και ανακοινώσεις και έχει επίσης διοργανώσει συνέδρια και ηµερίδες. Τέλος, έχει υποστηρίξει ενεργά κινήσεις για τα δικαιώµατα των ασθενών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Είναι µέλος της Επιτροπής για την Προστασία των Ατόµων µε Ψυχικές ∆ιαταραχές. 
ΕΡΓΟ 
Το έργο της επικεντρώνεται στη µελέτη των θεσµών, της κοινωνικής πολιτικής, της θεσµοθέτησης και της εφαρµογής κανόνων, ιδίως σε θέµατα υγείας και πρόνοιας. Έχει δηµοσιεύσει πολλές µελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι: - L’histoire juridique de la ‘folie’ en Grèce aux XIXe et XXe siècles. Institutions et lois (Doctorat d’État, Παρίσι 1991, τόµ. 1-2, 505 σελ.). Πρόκειται για τη διδακτορική της διατριβή, η οποία τιµήθηκε µε τα συγχαρητήρια της εξεταστικής επιτροπής, προτάθηκε για έκδοση µε τη συνδροµή του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Γαλλίας και για τιµητικό βραβείο. - Μελέτη της νοµικής και κοινωνικής θέσης των ασθενών στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, Μ. Μητροσύλη και συνεργάτες, δίγλωσση έκδοση, εκδ. Αϊβαλή, Αθήνα 1995, 310 σελ. (έκδοση χρηµατοδοτούµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). - ∆οµή και λειτουργία του Ελληνικού Συστήµατος Υγείας (διοικητικές και νοµικές διαστάσεις), Μ. Θεοδώρου - Μ. Μητροσύλη, εκδ. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα 1999, 242 σελ. (κεφάλαια 2, «Η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας» και 3, «Ηθικές και δεοντολογικές διαστάσεις της υγείας»).
 * δείτε περισσότερα στο www.synigoros.gr


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Μαρία Μητροσύλη
«Η παιδεία καταργεί τον στιγματισμό»
ΒιβλιοπροτάσειςΠοια είναι η πραγματικότητα γύρω από τη «μετέωρη» ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το Ψυχιατρείο της Λέρου; Η Μαρία Μητροσύλη, νομικός με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Υγείας και στην Κοινωνιολογία του Δικαίου, εξηγεί στο Hot Doc πως «η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν απέτυχε. Παραμένει ανολοκλήρωτη. Όποια κριτική και αν ασκήσουμε, κάτι μετακινήθηκε, συμβολικά και πραγματικά, προς την κοινοτική ψυχική υγεία και άφησε μνημονικά ίχνη στο σύστημα ψυχικής υγείας και στην κοινωνία των πολιτών»…

HOTDOC HOTDOC Τεύχος 103Άρθρο από το περιοδικό HOTDOC Τεύχος 103 (A' Ιούνιος 2016)

 για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.